home.koren.stemvorming.project.composities.contact.

Stemvorming

 

Zingen is plezierig en ontspannend. Om goed en gemakkelijk te kunnen zingen, is het van belang dat er aandacht besteed wordt aan houding, ademhaling, klankvorming en resonans, articulatie, intonatie en expressie.

In koorverband geef ik cursussen stemvorming. Bij grote koren werkt het goed om dat in kleinere groepen te doen, bv. per stemgroep.

Zangers krijgen meer zelfvertrouwen, kunnen hun mogelijkheden vergroten en leren beter te mengen met elkaar. Dit komt de koorklank ten goede.

 

 

Koorscholing

 

Naast het verbeteren van de zangtechniek is het voor koorzangers aanbevelenswaardig, enige kennis van de partituur te ontwikkelen. Niet zozeer het kunnen benoemen van de noten, maar het begrijpen van de diverse tekens die in een partituur voorkomen, helpt om je partij gemakkelijker te kunnen instuderen en te onthouden.

Ik geef cursussen koorscholing op basis van een eigen lesprogramma, in groepsverband en altijd gekoppeld aan de praktijk.

 

 

Zangles individueel of in groepen

 

Voor mensen die meer willen weten over de mogelijkheden van hun stem, is het mogelijk om individueel of in kleine groepjes zangles te krijgen. Ik werk aan een goede basis van de zangtechniek: houding, ademhaling, klankvorming, articulatie, zuiverheid en expressie.

Daarbij ga ik vooral uit van de individuele mogelijkheden van zangers. De praktijk leert, dat dit nogal eens tot aangename verrassingen leidt.